Bliv medlem af SQLUG.dk

Vi er en teknisk orienteret dansk brugergruppe for Microsoft SQL Server, hvor formålet er at skabe et
uformelt forum, hvor brugere af Microsoft SQL Server kan mødes, udveksle erfaringer, skabe sig et
netværk og selv tilegne sig større viden på området.

Gruppen er åben for alle, men er meget teknisk orienteret. På møderne er det hensigten dels at
udveksle erfaringer med hinanden og dels at have flere interessante indlæg fra både gruppens
medlemmer og fra eksterne eksperter.

Vi mødes som hovedregel første Tirsdag i hver måned både i Øst og Vest Danmark. Møder og
arrangementer annonceres her på siden, Twitter ( @sqlsug ), samt e-mail (hvis tilmeldt til Nyhedsbrev).