Generalforsamling og brugergruppemøde

Tidspunkt: 9 feb 2012 - 14:00
Sted: KMD, Ballerup

SQLSUG MØDE: 14:00 – 16:30

14:00 – 14:10:

14:10 – 14:40 1) SQL Server AlwaysOn i et Navision perspektiv – Erling Skaale og Claus Munch

14:50 – 15:20 2) Reporting Services – install, config og tips – Kenn L Schjødt

15:30 – 16:00 3) FILESTREAM/FileTable – 10 muligheder – 5 begrænsninger – Martin Schmidt og Hans Hansen

16:00 – 16:30 4) Erfaringsudveksling

Generalforsamling kl. 16:30-17:00

) Valg af ordstyrer
2) Formandens beretning
3) Godkendelse af beretning
4) Valg af bestyrelse:
Flg. Ønsker genvalg
Hans Hansen
Claus Munch
Jesper Johansen
Kenn Schjødt
Thorkild Laursen
Anette Nørgaard
Send Lige en mail hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen!!!!
5) Plan for året
6) Evt